8/1/19 - Detroit Lakes, MN

8/1/19 - Detroit Lakes, MN